جهت اتصال دو کانال گالوانیزه از پروفیل فلنج گالوانیزه، گوشه و کلیپس گالوانیزه استفاده می گردد.

در حال نمایش 3 نتیجه