جهت اتصال دستگاه به کانال از کانکتور ها استفاده می شود. کانکتور که به آن لرزه گیر کانال نیز گفته می شود از انتقال لرزش و صدای دستگاه به کانال جلوگیری می کند.

در حال نمایش یک نتیجه